Skip to content

Zaptivne pletenice od keramičkih vlakana sa ojačanjem u vidu Inconel® žice za korišćenje pri temperaturama do 1260°C

Keramička pletenica sa žičanim ojačanjem se često koristi u svetu zaptivanja. Sastoji se od gusto pletene unutrašnjosti od keramičkog vlakna visoke gustine (128 Kg/m3) i spoljnog opleta od kombinacije keramičkog vlakna i Inconel® žice, koja u potpunosti pokriva i štiti unutrašnjost pletenice. Ovu vrstu zaptivnog i termoizolacionog materijala karakteriše, i pored visoke gustine pletenja, odlična elastičnost i dimenziona stabilnost. Najčešće se koristi kao zaptivač za vrata kotlova, dimne kanale, kao zaptivač vagona u industriji građevinskog materijala i generalno u aplikacijama gde se javljaju temperature koje su iznad gornjih temperaturnih granica konvencionalnih i po ceni pristupačnijih materijala (staklo, azbest itd.).

Tehničke karakteristike:

  • Hemijski sastav: AL2O3 47%, SiO2 52%, ostalo 1%
  • Maksimalna radna temperatura: 1260°C
  • Specifična toplota pri 1093°C: 1130 J/kg°C
  • Boja: bela
  • Dobra hemijska otpornost
  • Dimenzije: od Ø8mm do Ø80mm i 8 x 8mm do 70 x 70mm