Skip to content

Bezazbestne termoizolacione trake za korišćenje pri temperaturama do 550°C

Bezazbestne termoizolacione trake se proizvode od visoko kvalitetnog teksturizovanog staklenog vlakna tipa “E” od 9µ. Najčešća primena bezazbestnih traka je izolacija cevovoda, razne opreme i konstrukcija pri visokim temperaturama, gde su se ranije koristile azbestne trake. Osnovne karakteristike su: odlična toplotna izolacija (kao i izolacija hladnih fluida ukoliko je potrebna), visoka zatezna čvrstoća i otpornost na kidanje. Takođe, trake su vatrootporne, nisu zapaljive i nisu podložne propadanju (truljenju) pod uticajem vlage.

Tehničke karakteristike:

  • Hemijski sastav: AL2O3 15%, SiO2 55%, CaO 17%, ostalo 13%
  • Maksimalna radna temperatura: 550°C
  • Zatezna čvrstoća: 340 kg/dm2
  • Boja: bela
  • Toplotna provodljivost:
  1. pri 150°C = 0,05 Kcal/mH°C
  2. pri 250°C = 0,06 Kcal/mH°C
  3. pri 350°C = 0,08 Kcal/mH°C
  • Dobra otpornost na ulja, rastvarače i razne hemijske agense
  • Veoma dobra elektroizolacija