Bezazbestna termoizolaciona platna za zaštitu prilikom varenja za korišćenje pri temperaturama do 1000°C

Bezazbestno termoizolaciono platno se koristi kao zaštitno sredstvo prilikom varenja ili sečenja metalnih konstrukcija, sprečavajući varnice i druge zapaljive čestice da se nekontrolisano rasipaju. Posebno se preporučuje upotreba na mestima kao što su veliki trgovački centri, supermarketi, sportske dvorane i dr., ukoliko je neophodno izvršiti sečenje ili zavarivanje metalnih konstrukcija, kako bi se sprečila šteta usled rasipanja užarenih opiljaka. Platna se proizvode od keramičkog vlakna i dodatno su impregnirana mešavinom teflonskog i silikatnog praha, tako da ne deluju agresivno na ljudsku kožu (što se dešava kod proizvoda od staklenih vlakana). Pored gore navedenog, može se koristiti i u radionicama koje se bave obradom metala, brodogradnji i industriji uopšte, kao i u termoizolaciji u slučajevima gde se javljaju visoke temperature.

Tehničke karakteristike:

  • Sastav: keramičko vlakno
  • Impregnacija: Silica/PTFE
  • Maksimalna radna temperatura: 1000oC
  • Boja: bež
  • Debljina: 1,3mm/1,5mm
  • Širina: 1000mm
  • Težina: 1300 gr/m2