Skip to content

Bezazbestna termoizolaciona platna za korišćenje pri temperaturama do 550°C

Bezazbestna termoizolaciona platna se proizvode od visoko kvalitetnog teksturizovanog staklenog vlakna tipa “E” od 9µ. Najčešća primena bezazbestnog platna je kao i kod bezazbestnih traka, izolacija cevovoda, razne opreme i konstrukcija pri visokim temperaturama, gde su se ranije koristila azbestna platna. Takođe, široku primenu bezazbestna staklena platna imaju i kod zaštite pri varenju. Osnovne karakteristike su: odlična toplotna izolacija, visoka zatezna čvrstoća i otpornost na kidanje. Takođe, platna su vatrootporna, nisu zapaljiva i nisu podložna propadanju (truljenju) pod uticajem vlage.

Tehničke karakteristike:

 • Hemijski sastav: AL2O3 15%, SiO2 55%, CaO 17%, ostalo 13%
 • Maksimalna radna temperatura: 550oC
 • Zatezna čvrstoća: 340 kg/dm2
 • Boja: bela
 • Toplotna provodljivost:
 1. pri 150oC = 0,05 Kcal/mHoC
 2. pri 250oC = 0,06 Kcal/mHoC
 3. pri 350oC = 0,08 Kcal/mHoC
 • Standardna širina: 1000mm
 • Standardna debljina: 1,5mm, 2mm i 3mm
 • Dobra otpornost na ulja, rastvarače i razne hemijske agense
 • Veoma dobra elektroizolacija