Pumpa za ubrizgavanje i ubrizgavajuće zaptivne mase za zaptivanje pumpi i ventila