Skip to content

Ekvivalentni mehanički zaptivači prema proizvođačima mehaničkih zaptivača

U nastavku možete da vidite spisak nekih od proizvođača mehaničkih zaptivača za koje smo u mogućnosti da ponudimo ekvivalentnu zamenu. Ukoliko Vam je potreban mehanički zaptivač VULCAN ekvivalentan proizvođaču ili tipu mehaničkog zaptivača koji se ne nalazi na ovom spisku, možete da nam dostavite potrebne podatke na osnovu kojih ćemo Vam ponuditi adekvatan zaptivač.

PROIZVOĐAČTIP MEHANIČKOG ZAPTIVAČAEKVIVALENTAN MEHANIČKI ZAPTIVAČ VULCAN

BURGMANN®

 • BT-AR, BT-AR3
 • BT-FN
 • H7N
 • H12N ili H17GN
 • HJ92
 • M2
 • M2N
 • M2N4
 • M3
 • M3N
 • M3N4
 • M32
 • M32N
 • M32N4
 • M37
 • M37N
 • M37N4
 • M37G
 • M37GN
 • M37GN4
 • M377S6
 • M7N
 • M74 ili H74
 • MG1
 • MG12
 • MG13
 • MG1S/20
 • MG1S
 • MG901
 • MG910
 • MG912
 • MG913
 • MG920
 • MG921
 • Tip 18
 • Tip 13
 • Tip 1678
 • Tip 82
 • Tip 40S
 • Tip 9
 • Tip 9L
 • Tip 9S
 • Tip 8B
 • Tip 8.DIN
 • Tip 8S
 • Tip 8
 • Tip 8.DIN
 • Tip 8S
 • Tip 8
 • Tip 8.DIN
 • Tip 8S
 • Tip 8
 • Tip 8.DIN
 • Tip 8S
 • Tip 8W
 • Tip 1677
 • Konsultacija
 • Tip 19
 • Tip 192
 • Tip 193
 • Tip 1520
 • Konsultacija
 • Tip 22
 • Tip 10
 • Tip 24
 • Tip 143
 • Tip 20
 • Tip 11

BURGMANN® – stacionari

 • G1 ili G2
 • G4
 • G6
 • G7 i G8
 • G13
 • G15 ili G115
 • G16
 • G30
 • G46
 • G50
 • G55
 • G60
 • G61
 • Konsultacija
 • Tip 8.STD
 • Tip 8.DINS
 • Tip 8.DINL
 • Tip 8B stacionar
 • Konsultacija
 • Konsultacija
 • Konsultacija
 • Tip 24.DINL
 • Tip 20 stacionar
 • Tip 11 stacionar
 • Tip 19B
 • Tip 24 stacionar

AES®

 • N-B01
 • N-B012
 • N-B013
 • N-B02
 • N-B03
 • N-B03U
 • N-B04
 • N-B04U
 • N-B05
 • N-B052
 • N-B053
 • N-B07
 • N-BP02
 • N-BP04
 • N-BP05
 • N-C01
 • N-M01
 • N-M01S
 • N-M02
 • N-M02S
 • N-M03
 • N-M03S
 • N-M04
 • N-M04S
 • N-M05
 • N-M05S
 • N-M06
 • N-M06S
 • N-M07
 • N-P01
 • N-P01U
 • N-P02
 • N-P02U
 • N-P03
 • N-P04
 • N-P04U
 • N-P05
 • N-P05U
 • N-P06
 • N-P07
 • N-P08
 • N-P080
 • N-P09
 • N-S01
 • N-S02
 • N-S03
 • N-S04
 • N-S040
 • N-S05
 • N-S06
 • N-S07
 • N-S070
 • N-S08
 • N-S09
 • N-T01
 • N-T01.DIN
 • N-T02
 • N-T03
 • N-T03.DIN
 • N-T04
 • N-T04.DIN
 • N-T05
 • N-W01
 • N-W02
 • N-W03
 • N-W04
 • N-W07D
 • Tip 18
 • Tip 192
 • Tip 193
 • Tip 19
 • Tip 70
 • Tip 75
 • Tip 60
 • Tip 65
 • Tip 14DIN
 • Tip 142DIN
 • Tip 143DIN
 • Tip 1724
 • Tip 1520
 • Tip 1511
 • Tip 1522
 • Tip CLAM
 • Tip 1609
 • Tip 1609S
 • Tip 1609B
 • Tip 1609BS
 • Tip 1659
 • Tip 1659S
 • Tip 1659B
 • Tip 1659BS
 • Tip 1645
 • Tip 1645S
 • Tip 1645B
 • Tip 1645BS
 • Tip 50
 • Tip 10
 • Tip A1
 • Tip 20
 • Tip A2
 • Tip 24
 • Tip 11
 • Tip A4
 • Tip 22
 • Tip A5
 • Tip 26
 • Konsultacija
 • Tip 95
 • Tip 98
 • Tip 94
 • Tip 8.STD
 • Tip 8.DINL
 • Tip 8.DINS
 • Tip 24 STAT
 • Tip 19B STAT
 • Tip 24.DINL
 • Tip 24.DINS
 • Tip 21 STAT
 • Tip 31 STAT
 • Tip 25 STAT
 • Tip 23
 • Tip 8
 • Tip 8.DIN
 • Tip 8B
 • Tip 12
 • Tip 12.DIN
 • Tip 13
 • Tip 13.DIN
 • Tip 06 serija
 • Tip 1688
 • Tip 1688L
 • Tip 1688W
 • Tip 1688Y
 • Tip 1677

JOHN CRANE®

 • 1 (USA)
 • 1A (UK)
 • 2 (UK)
 • 2 (USA)
 • 4 (UK)
 • 6A
 • 6D / 6J
 • 8-1
 • 8-1T
 • 8B1
 • 8B1T
 • 9
 • 9T
 • 9BT
 • 21
 • 58B
 • 58U
 • 59B
 • 59U
 • 80
 • 87
 • 106
 • 109
 • 109B
 • 502
 • 521
 • 2100 K
 • 2100 N
 • 2100 S
 • Tip A5
 • Tip A1
 • Tip A2
 • Tip A4
 • Tip 1644
 • Tip 75
 • Tip 66
 • Tip 1609S
 • Tip 1645S
 • Tip 1609BS
 • Tip 1645BS
 • Tip 1609
 • Tip 1645
 • Tip 1645B
 • Tip 11
 • Tip 1659BS
 • Tip 1659S
 • Tip 1659B
 • Tip 1659
 • Tip 1688
 • Tip 1682
 • Tip 65
 • Tip 1609
 • Tip 1609B
 • Tip 1724
 • Tip 24
 • Tip 142
 • Tip 143
 • Tip 14

JOHN CRANE® – stacionari

 • A
 • BC
 • BD
 • BO
 • BP
 • BS
 • DF
 • EI/EJ
 • FH
 • H
 • J
 • L
 • M
 • N/NG
 • P/PP/PG
 • V
 • W/WM
 • X
 • Y
 • Z
 • Tip 23
 • Tip 24.BEZS
 • Tip 24.BEZL
 • Tip 24.DINS
 • Tip 24.DINL
 • Tip 8.TDP
 • Tip 1688
 • Tip 1682
 • Tip STAL
 • Tip 34
 • Tip 33
 • Tip 27
 • Tip 19B
 • Tip 20 stacionar
 • Tip 32
 • Tip 25
 • Tip 21
 • Tip 1644 stacionar
 • Tip 36
 • Tip 20 stacionar

FLEXIBOX®

 • R00
 • R10
 • R20
 • R30
 • R40
 • R50
 • Tip 95
 • Tip 96
 • Tip 97
 • Tip 95N
 • Tip 96N
 • Tip 97N

M.T.U.®

 • Europa 1
 • Europa 2
 • Europa 4
 • FA
 • FG 1
 • FG 2
 • FG 3
 • FP/D
 • FP/T35
 • SIMPLEX
 • SIMPLEX DIN
 • TIPO 1 stacionar
 • TIPO 2 stacionar
 • Tip 12.DIN
 • Tip 12
 • Tip 8B
 • Tip 18
 • Tip 19
 • Tip 192
 • Tip 193
 • Tip 24
 • Tip 11
 • Tip 13
 • Tip 13.DIN
 • Tip 19B
 • Tip 8.DINS

ROTEN®

 • Roten® 2
 • Roten® 3
 • Roten® 4
 • Roten® 45
 • Roten® 5
 • Roten® 5H2
 • Roten® 7K
 • Roten® EHS
 • Uniten® 2
 • Uniten® 3
 • Uniten® 4
 • Uniten® 45
 • Uniten® 5
 • Uniten® 5K
 • Uniten® 7K
 • Uniten® EHS
 • Tip 12
 • Tip 13
 • Tip 12 FEP prsten
 • Tip 7 FEP prsten
 • Tip 7
 • Tip 7B
 • Tip 1688U
 • Tip 40U
 • Tip 12.DIN
 • Tip 13.DIN
 • Tip 12.DIN FEP pr.
 • Tip 7D FEP prsten
 • Tip 7D
 • Tip 135
 • Tip 1688L
 • Tip 40L

ROTEN® UK

 • 16
 • 21
 • 21A
 • 37
 • 41
 • 51
 • 51A
 • 52
 • 68
 • Tip 65
 • Tip 20
 • Tip 11
 • Tip 26
 • Tip 28
 • Tip 10
 • Tip 22
 • Tip 24
 • Tip 75

EAGLE®

 • CCU
 • CGU
 • US-1
 • US-2
 • US-3
 • Tip 98
 • Tip 97
 • Tip 98
 • Tip 97
 • Tip 97

TEKHNISEAL®

 • 100
 • 200
 • 304
 • 400
 • 402
 • 404
 • 406
 • 500
 • 552
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • Tip 10
 • Tip 20
 • Tip 26
 • Tip 12
 • Tip 13
 • Tip 13.DIN
 • Tip 12.DIN
 • Tip 24
 • Tip 24
 • Tip 65
 • Tip 75
 • Tip 11
 • Tip 22

PILLAR®

 • 15M5
 • 1505
 • Tip 97
 • Tip 97

Takođe, nudimo i rešenja za tipove mehaničkih zaptivača sledećih proizvođača:

PROIZVOĐAČ
TIP MEHANIČKOG ZAPTIVAČA

CYCLAM®

 • BT
 • PRR + TAR

GOETZE®

 • 76.12
 • 76.53
 • 76.62

PACIFIC®

 • 16
 • 17
 • 21
 • 21A
 • 31
 • 37
 • 41
 • 51
 • 51A
 • 52
 • 68

SEALOL®

 • 6
 • 7
 • 43 CE
 • 43 CU
 • 43 DIN

J.W. BRITCO®

 • HS
 • J ISO
 • 30
 • 35
 • 36
 • WTO
 • D stacionar
 • S stacionar
 • V stacionar