Skip to content

Bezazbestna termoizolaciona platna za korišćenje pri temperaturama do 1200°C

Bezazbestna termoizolaciona platna na bazi keramičkog vlakna se koriste u uslovima ektremno visokih temperatura (do 1200oC). Kao ojačanje keramičkom vlaknu koriste se stakleno vlakno ili nerđajuća žica (AISI 304 ili Inconel®) i u zavisnosti od tipa ojačanja varira i temperaturna otpornost. Keramička platna imaju široku primenu u industriji i uglavnom se koriste u uslovima visokih temperatura, gde nije moguća upotreba platna od staklenih vlakana. Tipična mesta ugradnje keramičkog platna su sigurnosni prekrivači i zavese kao zaštita od visokih temperatura, kompenzatori, zaštita pri varenju, izolacija kablova, cevovoda i kotlova, izrada zaptivki itd. Od industrijskih postrojenja se najčešće može naći u livnicama, proizvodnji aluminijuma i čeličanama, brodogradilištima, rafinerijskim, petrohemijskim i energetskim postrojenjima itd.

Tehničke karakteristike:

 • Hemijski sastav: Al2O3 40 – 50%, SiO2 50 – 60%, ostalo 1%
 • Maksimalna temperatura keramike: 1200oC
 • Maksimalna radna temperatura keramike: 1000oC
 • Gubitak pri žarenju: <18%
 • Maksimalna temperatura nosećeg vlakna: 1000oC
 • Maksimalna radna temperatura nosećeg vlakna: 850oC
 • Žičano ojačanje: AISI 304 ili Inconel®
 • Boja: bela
 • Dobra hemijska otpornost
 • Dobra otpornost na termalne šokove
 • Dobra dimenzionalna stabilnost
weldingblanketfotografija-0037
weldingblanketfotografija-0038a